Sistema de Información do Mercado Interior (*IMI)

Sistema de Información do Mercado Interior (*IMI)

A cooperación administrativa no Espazo Económico Europeo ten no sistema *IMI unha ferramenta esencial. Participan nel numerosas autoridades públicas estatais, autonómicas e locais para garantir os dereitos dos cidadáns e empresas no mercado interior, en comunicación coas súas homólogas doutros Estados membros.

Celebración en Bruxelas do 10º aniversario do *IMI

Celebración en Bruxelas do 10º aniversario do *IMI

Os 10 primeiros anos de aplicación do sistema IMI celebráronse o 10 de abril de 2018 en Bruxelas cun encontro de reflexión e conmemoración. Máis información.
 

Regulamento (UE) *nº 1024/2012 ('Regulamento *IMI')

Regulamento (UE) *nº 1024/2012 ('Regulamento *IMI')

Desde a súa entrada en vigor o 4 de decembro de 2012, o Regulamento (UE) nº 1024/2012 ('Regulamento IMI') constitúe un marco xurídico sólido que garante o funcionamento eficaz do sistema.

*IMI e Protección de datos

Información relativa á protección de datos de carácter persoal no sistema IMI.

Acceso a IMI

  • Acceda ao sistema IMI pulsando <>.
  • Pode tamén visitar a <web IMI> da Comisión e a súa <avaliación> sobre o uso polos EEMM.
  • Para dúbidas sobre uso diríjase a atencionusuarios.imi@correo.gob.es.

IMI: que e quen

O sistema de información do mercado interior está destinado exclusivamente ás autoridades públicas dos Estados membros (non é accesible aos cidadáns nin empresas) e facilita a cooperación administrativa en relación con diversos ámbitos vinculados ao mercado interior. Se desexa coñecer globalmente que é IMI e quen participa nel, visite esta sección.

Documentación

Manuais e documentación sobre o sistema IMI, boletíns editados pola coordinación IMI en España, e referencias legais sobre o sistema e os ámbitos que atende. Se é vostede usuario/a de IMI, atopará aquí información útil.

Uso e estatísticas

Algunhas estatísticas sobre o uso do sistema.

Ligazóns

Ligazóns útiles para usuarios de IMI (sempre actores de algunha autoridade pública) e tamén para cidadáns e empresas.

Sistema de Información do Mercado Interior

Coordinadora Nacional do Sistema IMI (NIMIC)
Esther Pérez Peláez

   c/ Cea Bermúdez, 46 - 4º; 28071-Madrid
   91 2734439

   esther.perez@correo.gob.es

 Vexa o vídeo promocional IMI rodado en Mallorca por a Comisión UE.