Sistema de Información do Mercado Interior (*IMI)

Sistema de Información do Mercado Interior (*IMI)

A cooperación administrativa no Espazo Económico Europeo ten no sistema *IMI unha ferramenta esencial. Participan nel numerosas autoridades públicas estatais, autonómicas e locais para garantir os dereitos dos cidadáns e empresas no mercado interior, en comunicación coas súas homólogas doutros Estados membros.

ACCESO Ao SISTEMA *IMI

ACCESO Ao SISTEMA *IMI

Acceso ao Sistema *IMI

AVISO A PROFESIONAIS DO TRANSPORTE POR ESTRADA

AVISO A PROFESIONAIS DO TRANSPORTE POR ESTRADA

A plataforma para efectuar as declaracións de desprazamento no transporte por estrada non é *IMI, senón o seguinte portal, ao que poden acceder a través desta dirección: https://www.postingdeclaration.eu/landing. O sistema *IMI só pode utilizarse polas autoridades competentes. Máis información.

Celebración en España do 15º aniversario do *IMI

Celebración en España do 15º aniversario do *IMI

Con obxecto do 15º aniversario do Sistema *IMI, en España tivemos ocasión de reunirnos tanto coas Coordinacións Delegadas, o día 2 de abril de 2024, como coas Coordinacións autonómicas, o día 9 de abril de 2024.  Máis información.

Celebración en Bruxelas do 15º aniversario do *IMI

Celebración en Bruxelas do 15º aniversario do *IMI

O 30 de novembro de 2023 celebrouse en Bruxelas a conferencia de alto nivel con ocasión do décimo quinto aniversario de *IMI.  Máis información.

Regulamento (UE) *nº 1024/2012 ('Regulamento *IMI')

Regulamento (UE) *nº 1024/2012 ('Regulamento *IMI')

Desde a súa entrada en vigor o 4 de decembro de 2012, o Regulamento (UE) *nº 1024/2012 ('Regulamento *IMI') constitúe un marco xurídico sólido que garante o funcionamento eficaz do sistema.

*IMI e Protección de datos

Información relativa a la protección de datos de carácter personal en el sistema IMI.

Acceso a *IMI

*IMI: que e quen

O sistema de información do mercado interior está destinado exclusivamente ás autoridades públicas dos Estados membros (non é accesible aos cidadáns nin empresas) e facilita a cooperación administrativa en relación con diversos ámbitos vinculados ao mercado interior. Se desexa coñecer globalmente que é *IMI e quen participa nel, visite esta sección.

Documentación

Manuais e documentación sobre o sistema *IMI, boletíns editados pola coordinación *IMI en España, e referencias legais sobre o sistema e os ámbitos que atende. Se é vostede usuario/a de *IMI, atopará aquí información útil.

Uso e estatísticas

Algunhas estatísticas sobre o uso do sistema.

Ligazóns

Ligazóns útiles para usuarios de *IMI (sempre actores dalgunha autoridade pública) e tamén para cidadáns e empresas.

Sistema de Información do Mercado Interior

Coordinadora Nacional do Sistema *IMI (*NIMIC)
María José do Olmo *Toribio
Paseo da Castelá 3; 28046-Madrid
nimic@correo.gob.es

 Vea el vídeo promocional IMI rodado en Mallorca por la Comisión UE.