Documentación sobre o sistema *IMI

Volver ao índice de Documentación.

 

Kit básico para usuarios

Documentos esenciais para calquera usuario de *IMI.

  • Folleto divulgativo: Se debe contar a alguén porqué existe *IMI, quen debe participar e para que, este folleto estritamente divulgativo pode resultarlle útil. Ilustrar en moi pouco tempo a razón de ser do sistema *IMI.
  • Guía breve para autoridades: referencia básica para usuarios do sistema *IMI en España. A guía oficial de usuario elaborada pola Comisión é moito máis extensa (entra en moitos detalles innecesarios para os usuarios das autoridades finais) mentres que esta guía céntrase no que realmente está ao alcance das autoridades participantes en *IMI. Así mesmo ofrécese unha visión particularizada á estrutura e funcionamento de *IMI en España.

 

Manuais e documentación detallada

Otros manuales y documentación técnica sobre el sistema IMI (recuerde que también puede acudir a la página de documentación de la web sobre IMI de la Comisión).


 

Específicos sobre cada ámbito atendido

  • Pinchando aquí accederá a una sección con información específica sobre cada uno de los ámbitos legislativos atendidos en IMI: los cuestionarios (siempre específicos en cada ámbito), descripción de los procedimientos y flujos específicos (cuando los haya en un ámbito determinado), listas exclusivas de ese ámbito, recomendaciones, ...  Dentro de la información mostrada ocasionalmente se recogen (sin pretender ser exhaustivos) algunas referencias legales, enlaces, etc. que puedan ser de utilidad para los usuarios IMI de cada ámbito.