Secretaría de Estado de Memoria Democrática

A Secretaría de Estado de Memoria Democrática é o órgano superior ao que corresponde desempeñar, baixo a autoridade da titular do Ministerio, ademais das competencias que lle encomenda o artigo 62 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, as funcións de propor e desenvolver as políticas do Goberno en materia de conservación, defensa, fomento e divulgación da Memoria Democrática en virtude dos principios de verdade, xustiza, reparación e non repetición.

Secretario de Estado de Memoria Democrática: Fernando Martínez López