Consulta Pública Previa

*Logo de participación normativa

 

O trámite de consulta pública previa ten por obxecto solicitar a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo.

Espazo para a participación

Tramitación pechada