Persoal laboral acceso libre

OEP 2016-2017 Prazas reservadas para ser cubertas por persoas con discapacidade intelectual

OEP 2017 Resolución 24 de enero de 2019 (BOE 1 de febrero)

OEP 2019 – Resolución de 29 de marzo de 2022 (BOE de 30 de marzo)