Subsecretaria de Política Territorial e Memoria Democrática

BERTA PÉREZ HERNÁNDEZ

BERTA PÉREZ HERNÁNDEZ

Licenciada en Dereito pola Universidade da Laguna

Como funcionaria prestou servizos tanto na Administración da Comunidade Autónoma de Canarias (Consellería de Obras Públicas, Consellería da Presidencia e Presidencia do Goberno) como no Cabildo Insular de Tenerife e a Axencia Tributaria Canaria.

Como directiva, desempeñou a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Territorial, a Secretaría Xeral da Presidencia do Goberno e a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Igualdade do Goberno de Canarias.

Foi vicepresidenta segunda e conselleira insular de Presidencia, Facenda e Modernización do Cabildo de Tenerife no último mandato 2019 - 2023.

Relator en diversas xornadas, cursos e conferencias ao longo da súa vida profesional.