Secretaría Xeral Técnica

A Secretaría Xeral Técnica estrutúrase nas seguintes subdireccións xerais:

  • A Vicesecretaría Xeral Técnica: Francisco Javier Martín Rojo
  • A Subdirección Xeral de Informes sobre Asuntos de Política Territorial: Sofia Serrano Martín
  • A Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e Documentación: Mª Belén España Martí