Secretaria General Tècnica

La Secretaria General Tècnica s'estructura en les següents sotsdireccions generals:

  • La Sotssecretaria General Tècnica. Francisco Javier Martín Rojo
  • La Sotsdirecció General d'Informes sobre Assumptes de Política Territorial: Sofía Serrano Martín
  • La Sotsdirecció General de Recursos, Publicacions i Documentació: Mª Belén España Martí