Ajuda a les víctimes

Reparació i reconeixement a víctimes

Concessió de nacionalitat

Prestacions i indemnitzacions

  • Prestacions derivades de la Guerra *CivilMinisterio d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions:
  • Per a obtindre informació sobre les millores de prestacions i drets econòmics ja reconeguts, les ajudes i indemnitzacions arreplegades en l'articulat de la Llei 52/2007 "de memòria històrica" poden consultar en la pàgina web Pensions de la legislació especial derivada de la Guerra Civil, on poden trobar la seua descripció, procediment, normativa i models de sol·licitud.
  • Pensions per a "Xiquets de la Guerra"