Normativa

Es presenta una recopilació de normes relacionades amb la Memòria democràtica, incloent la pròpia Llei de Memòria Històrica així com la legislació de les Comunitats Autònomes.

Normativa estatal

Normativa

Reparació i reconeixement personal

  • Real decreto 1791/2008 sobre la Declaración de Reparación y Reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
  • Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/3279/2009, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la Declaración Institucional de reconocimiento a miembros de las Fuerzas Armadas en la transición a la democracia con especial mención a la Unión Militar Democrática (UMD)

Nacionalitat

Accés als llibres de defuncions

Retirada de símbols franquistes

  • Orde de 6/11/2008 pel qual es publica l'Acord del Consell de Ministres pel qual es dicten instruccions per a la retirada de símbols franquistes en els béns de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics dependents
  • Orde de 19/2/2009 per la qual es crea i regula la Comissió Tècnica d'Experts per a la valoració dels supòsits determinants de l'excepcionalitat en la retirada de símbols

Restitució de documents confiscats

  • Reial decret 2134/2008, de 26 de desembre, pel qual es regula el procediment a seguir per a la restitució a particulars dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil

Pensions i Indemnitzacions

Arxius

Exhumacions

Homenatge a les víctimes

  • Resolució de 29 d'abril de 2019, de la Sotssecretaria de Justícia, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 26 d'abril de 2019, sobre la instauració del dia d'homenatge als espanyols deportats i morts en *Mauthausen i en altres camps i a totes les víctimes del nazisme d'Espanya

Normativa autonòmica

Andalusia

Aragó

Astúries

Balears

Canàries

Cantàbria

Castella-la Manxa

Castella i Lleó

Generalitat de Catalunya

*Comunitat Valenciana

Extremadura

La Rioja

Navarra

País Basc