Secretaria d'Estat de Política Territorial

La Secretaria d'Estat de Política Territorial és l'òrgan superior del Departament al que correspon, baix la superior direcció de la persona titular del Ministeri, l'impuls, direcció i gestió de la política del Govern referent a l'organització i activitat territorial de l'Estat, a l'Administració General de l'Estat en el territori, així com a les relacions institucionals amb les comunitats autònomes i les entitats locals.

Així mateix, correspon a la Secretaria d'Estat de Política Territorial l'impuls i coordinació de la Conferència de Presidents, així com la Presidència del Consell de les Llengües Oficials en l'Administració General de l'Estat.

Secretari d'Estat de Política Territorial: Alfredo González Gómez

Gabinet: José Ramón del Prat Cortés

Òrgan directiu dependent: