Projectes

Logo de participació normativa

 

A continuació s'arreplega el llistat de totes les iniciatives i propostes normatives de consulta pública prèvia. Es troben organitzades per any i mes segons la seua data de finalització del termini de presentació d'aportacions.

2024

2021

2020

2019

2017

2016