Ajudants d'Investigació dels Organismes Públics d'Investigació

Resolució de 14 de desembre de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'Escala d'Ajudants d'Investigació dels Organismes Públics d'Investigació.
Programa 51 LABORATORI I TÈCNIQUES D'ANÀLISI QUÍMICA-FARMACÈUTIC.

Última actualització:

4 d'abril de 2022.

Processe sol·licitud de places per a l'Escala d'Ajudants d'Investigació dels Organismes Públics d'Investigació, programa: “Laboratori i tècniques d'anàlisi química-farmacèutic”. (termini fins al 5 de maig de 2022)

     

Convocatòria.


Lloc, data i hora de l'1*er exercici. Llistats provisionals d'admesos i exclosos.


Llistats definitius d'admesos i exclosos.