Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación

Resolución do 14 de decembro de 2020, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación.
Programa 51 LABORATORIO E TÉCNICAS DE ANÁLISE QUÍMICA-FARMACÉUTICO.

Última actualización:

4 de abril de 2022.

Proceso solicitude de prazas para a Escala de Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación, programa: “Laboratorio e técnicas de análise química-farmacéutico”. (prazo ata o 5 de maio de 2022)

     

Convocatoria.


Lugar, data e hora do 1*er exercicio. Listaxes provisionais de admitidos e excluídos.


Listaxes definitivas de admitidos e excluídos.