Información xeral

A Biblioteca Central do Ministerio de Política Territorial, dependente da Subdirección Xeral de Recursos, Publicacións e Documentación, da Secretaría Xeral Técnica, ten como finalidade ofrecer a todo o persoal do Departamento o acceso á información e documentación precisas para o desempeño das súas funcións e para a actualización dos seus coñecementos. A Biblioteca atópase tamén a disposición dos cidadáns, investigadores e especialistas externos ao Ministerio que desexen facer uso das súas instalacións e fontes de información.

A Biblioteca está especializada en materias como  Administración Pública, Función Pública, Modernización administrativa, Dereito Administrativo e Constitucional ou Calidade dos servizos públicos.

O seu fondo bibliográfico está constituído, entre outras obras, por 64.255 monografías e 1.831 títulos de revistas.

Así mesmo, posúe unha colección especializada das Publicacións oficiais da Administración Xeral do Estado desde 1986.

Fotografía de la sala de lectura de la Biblioteca