*IMI e protección de datos

O sistema IMI desenvolveuse desde os seus comezos aplicando principios de 'privacidade desde o deseño' que aseguren un tratamento adecuado dos datos de carácter persoal e a seguridade xeral. Avalando esa idoneidade, en 2018 a elección de IMI por parte do supervisor europeo e as axencias de protección de datos dos EEMM elixiu IMI como ferramenta para a cooperación entre eles esixida en o regulamento xeral de protección de datos.

Os documentos e ligazóns que aparecen a continuación ofrecen información tanto aos cidadáns (cuxos datos se tratan no sistema) como aos usuarios do propio sistema (cuxos datos están necesariamente rexistrados en IMI), relativas a protección de datos.

Segundo indicacións da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) débense engadir ao momento 5 das devanditas directrices ('Que información debo proporcionar aos interesados?') no seu segundo parágrafo os dous seguintes puntos:

Establecer procedementos para o exercicio dos citados dereitos.

Comunicar aos coordinadores nacionais do IMI as excepcións ou limitacións ao exercicio dos devanditos dereitos conforme á Lei Orgánica 15/1999 de 13 de deiciembre, de Protección de Datos de Carácter Persoal e o seu normaliva de desenvolvemento.