Conferencia de Presidentes

A Conferencia de Presidentes é o órgano de máximo nivel político de cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas e ocupa a cúspide do conxunto de órganos de cooperación multilateral. Está formada polo Presidente do Goberno, que a preside, e polos Presidentes do dezasete Comunidades Autónomas e das Cidades de Ceuta e Melilla.

A creación da Conferencia de Presidentes foi a iniciativa máis importante dos últimos anos, tanto política como institucional, para o desenvolvemento da cooperación, xa que culmina o sistema de Conferencias Sectoriais e incorpora ás relacións interadministrativas en España un instrumento amplamente desenvolvido e que probou a súa eficacia noutros países de estrutura política composta. Constituíuse o 28 de outubro de 2004. Dada a natureza e o nivel político da Conferencia, o seu ámbito de actuación é aberto e ten por finalidade debater e adoptar acordos sobre asuntos de especial relevancia para o sistema autonómico. O vixente Regulamento de funcionamento foi adoptado na *XXVI Conferencia de Presidentes celebrada o día 13 de marzo de 2022, na illa da Palma, substituíndo ao primeiro regulamento aprobado no IV reunión (14 de decembro de 2009) e modificado no VIN encontro (17 de xaneiro de 2017).

Desde a súa creación en 2004, a Conferencia de Presidentes celebrou vinte e seis reunións, coas seguintes ordes do día:

I Conferencia de Presidentes. 28 de outubro de 2004

I Conferencia de Presidentes. 28 de outubro de 2004
 • Institucionalización da Conferencia
 • Desenvolvemento da participación das CCAA nos Asuntos Comunitarios Europeos
 • Análise do financiamento da asistencia sanitaria. 

 

II Conferencia de Presidentes. 10 de setembro de 2005

II Conferencia de Presidentes. 10 de setembro de 2005
 • Financiamento sanitario: Acordo Estado-Comunidades Autónomas. A achega total do Goberno fixouse inicialmente en 3.042,4 millóns de euros para 2006 e en 3.142,4 millóns de euros para 2007.

III Conferencia de Presidentes. 11 de xaneiro de 2007

III Conferencia de Presidentes. 11 de xaneiro de 2007
 • Investigación, Desenvolvemento Tecnolóxico e Innovación (I+D+i): Adopción dun Documento conxunto.
 • Acordo para a creación das Conferencias Sectoriais da auga e de Inmigración.
 • Creación dun Grupo de Traballo para a Elaboración do Regulamento da Conferencia de Presidentes.

IV Conferencia de Presidentes. 14 de decembro de 2009

IV Conferencia de Presidentes. 14 de decembro de 2009
 • Aprobación del Reglamento de la Conferencia de Presidentes (DEROGADO)
 • Presidencia Española do Consello da Unión Europea, para 2010, apoiando as prioridades definidas para a Presidencia. Declaración.
 • Violencia de Xénero e necesidade de impulsar os instrumentos para loitar contra ela. Declaración.
 • Debate Xeral sobre Emprego, Economía sustentable, e Agricultura, Gandaría, Pesca e Política Hidráulica.

V Conferencia de Presidentes. 2 de outubro de 2012

V Conferencia de Presidentes. 2 de outubro de 2012

VIN Conferencia de Presidentes. 17 de xaneiro de 2017.

Conferencia de Presidentes 2017

CONFERENCIAS DE PRESIDENTES EXTRAORDINARIAS POLA COVID-19 (Do VII á *XX)

- VII Conferencia de Presidentes. 15 de marzo de 2020

- VIII Conferencia de Presidentes. 22 de marzo de 2020

- IX Conferencia de Presidentes. 29 de marzo de 2020

- X Conferencia de Presidentes. 5 de abril de 2020

- XI Conferencia de Presidentes. 12 de abril de 2020

- XII Conferencia de Presidentes. 19 de abril de 2020

- XIII Conferencia de Presidentes. 26 de abril de 2020

- XIV Conferencia de Presidentes. 3 de maio de 2020

- XV Conferencia de Presidentes. 10 de maio de 2020

- XVI Conferencia de Presidentes. 17 de maio de 2020

- XVII Conferencia de Presidentes. 24 de maio de 2020

- XVIII Conferencia de Presidentes. 31 de maio de 2020

- XIX Conferencia de Presidentes. 7 de xuño de 2020

- XX Conferencia de Presidentes. 14 de xuño de 2020


*XXI Conferencia de Presidentes. 31 de xullo 2020

*XXII Conferencia de Presidentes. 4 de setembro de 2020

*XXIII Conferencia de Presidentes. 26 de outubro de 2020

*XXIV Conferencia de Presidentes. 30 de xullo de 2021

*XXV Conferencia de Presidentes. 22 de decembro de 2021