Cooperación Transfronteiriza e Territorial

Cooperación Transfronteiriza e Territorial

Este apartado contén información sobre a cooperación entre entidades territoriais de países fronteirizos pertencentes ao Consello de Europa e sobre as Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial no ámbito da Unión Europea. Estas agrupacións non están limitadas a entidades de territorios de Estado fronteirizos

A cooperación transfronteiriza realizada polas entidades territoriais españolas

Agrupacións Europeas de Cooperación Territorial (AECT)