Audiencia e información pública

*Logo de participación normativa

Os trámites de audiencia e información pública ten por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.

Espazo para a participación

Tramitación pechada