Información xeral

O Arquivo Central do Ministerio de Política Territorial  ten como misión conservar, organizar e difundir os documentos xerados pola Administración Xeral do Estado.

HISTORIA DA INSTITUCIÓN QUE CUSTODIA OS FONDOS DE ARQUIVO

A historia do Arquivo comeza coa creación do Ministerio para as Administracións Públicas, mediante Real Decreto 1519/1986, do 25 de xullo (BOE núm. 178, do 26 de xullo), formado sobre a base do Ministerio de Administración Territorial e da Secretaría de Estado para a Administración Pública, anteriormente integrada no Ministerio da Presidencia.
Á súa vez, o Ministerio de Administración Territorial formouse a partir das funcións atribuídas no seu día ao Ministro Adxunto para as Rexións, tamén dependente, ata 1979, do Ministerio da Presidencia e da Dirección Xeral de Administración Local, integrada no Ministerio do Interior.

As anomalías xurdidas no funcionamento dos correspondentes sistemas *archivísticos ministeriais, orixinaron a posterior transferencia ao Arquivo Central do Ministerio para as Administracións Públicas de diferente documentación tramitada por órganos xestores dependentes doutros Departamentos.
Esta é a razón pola que a documentación que alberga o Arquivo Central do Ministerio abarca desde 1937 ata os nosos días, aínda que moita documentación antiga foi transferida ao Arquivo Xeral da Administración.

EDIFICIO E DEPÓSITOS

As dependencias do Arquivo Central atópanse no Palacio da Condesa de Adanero, no distrito madrileño de Chamberí, que foi construído entre 1910 e 1914 sobre os terreos da antiga Real Fábrica de Tapices, demolida pola operación urbanística do Ensanche de Madrid (coñecido tamén como o Plan Castro). Este Palacio foi vendido ao Estado en 1941.

A documentación custodiada no Arquivo Central atópase repartida entre dous depósitos, o principal situado no Palacio de Villamejor, edificio proxectado en 1887 polo mestre de obras José Purkiss Zubiria como residencia dos marqueses de Villamejor, Ana de Torres Romo e Ignacio de Figueroa, e que posteriormente, desde 1914 ata 1977, foi a sede do Consello de Ministros.

O segundo depósito atópase no edificio sito na rúa José Marañón, 7.