Delegación do Goberno Comunidade Autónoma do Principado de Asturias

Cartas de servizos
  • Plaza de España, 6
    33007 - Oviedo (Asturias)
  • Teléfonos: 984 769 000
  • Faxes: 984 769 232 - 984 769 233 - 984 769 231
  • Plano de localización