Actividades de difusión

O coñecemento do noso pasado recente contribúe a asentar a nosa convivencia sobre bases máis firmes, protexéndonos de repetir erros do pasado. Por iso é polo que a secretaría de Estado de Memoria Democrática teña entre os seus obxectivos fomentar o coñecemento das etapas democráticas da nosa historia e, ademais, de todas aquelas persoas que contribuíron co seu traballo e en non poucas ocasións co seu sacrificio a que hoxe gocemos dun réxime dunha democracia plena.

Para lograr este propósito, a Secretaría de Estado, en coordinación con outros organismos públicos, Administracións e organizacións da sociedade civil, organiza actividades que teñen como fin difundir a historia da loita pola consecución da liberdade no noso país e pór en valor e lembrar o esforzo de todas as persoas que destacaron na loita pola liberdade.

Nesta páxina iremos dando conta de todas as actividades que vaiamos realizando relacionadas con este obxectivo.

Coloquios 90 aniversario de la proclamación de la II República

 

Recompila información sobre os diferentes coloquios que se han ido celebrando (*Priego de Córdoba, Valencia e Madrid) para conmemorar a proclamación do II República en España. Contén os programas de cada coloquio, e gran parte dos audiovisuais coa inauguración e clausura, así como as conferencias íntegras de cada conferenciante.

80 Aniversario da morte de Azaña no exilio

 

Recolle todas as actividades relacionadas coa conmemoración do 80 aniversario da morte de Azaña no exilio, así como ampla información sobre a exposición que se celebra na Biblioteca Nacional. Así mesmo, pódense consultar documentos que poden axudar a coñecer mellor a este importante intelectual e político.

80 Aniversario Exilio Republicano

 

En 2019 cumpríronse os 80 anos do fin da Guerra Civil española e da fuxida de republicanas e republicanos españois cara a Francia, norte de África e o continente americano. Esta páxina contén unha inxente cantidade de material gráfico, audiovisual, imaxes, e ligazóns a *podcasts de emisións de radio, reportaxes de televisión,  publicacións e eventos sobre o exilio republicano español, nunha mostra de *reconocimiendo aos exiliados e aos *paises que lles acolleron.

 

Congreso Trienio Liberal
 

Co ánimo de conmemorar o Trienio Liberal (1820-1823), a Secretaría de Estado programou un Congreso titulado "O Trienio liberal douscentos anos despois. Comprender o pasado, reflexionar o"presente , que se celebrará no Senado do 31 de maio ao 2 de xuño de 2022. Este período histórico supuxo a *reimplantación da Constitución de 1812 e é símbolo, aínda hoxe, da loita do liberalismo contra o absolutismo imperante neses anos.