Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática

Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática

Corresponde ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática a proposta e execución da política do Goberno en materia de política territorial, organización territorial do Estado e relacións coas comunidades autónomas e as entidades que integran a administración local. Así mesmo correspóndelle a proposta e execución da política do Goberno en materia de memoria histórica e democrática.

Este Ministerio dispón, como órganos superiores, da Secretaría de Estado de Política Territorial e da Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Organigrama

Órganos

Directorio

Introdución ao Comisionado Especial para a Reconstrución da illa da Palma

Concursos de traslados

Libres designacións

Procesos selectivos

Xestión e Pago de Taxas

Servizos en liña para facilitar a obtención de impresos de certas taxas e o seu abono.

Axudas e fondos

Perfil do contratante

Protección de Datos

Participación pública en proxectos normativos

Recursos, reclamacións e petición

Recursos, reclamacións e petición

Biblioteca e documentación

Carta de Servizos de SSCC

Catálogo de datos