Ministerio de Política Territorial

Ministerio de Política Territorial

Corresponde ao Ministerio de Política Territorial a proposta e execución da política do Goberno en materia de política territorial, organización territorial do Estado e relacións coas comunidades autónomas e as entidades que integran a administración local. Este Ministerio dispón, como órgano superior, da Secretaría de Estado de Política Territorial

Organigrama

Órganos

Directorio

Concursos de traslados

Procesos selectivos

Xestión e Pago de Taxas

Servizos en liña para facilitar a obtención de impresos de certas taxas e o seu abono.

Axudas e fondos

Perfil do contratante

Protección de Datos

Participación pública en proxectos normativos

Recursos, reclamacións e petición

Recursos, reclamacións e petición

Biblioteca e documentación

Carta de Servicios de SSCC

Catálogo de datos