Ministerio de Política Territorial e Administración Pública

Ministerio de Política Territorial e Administración Pública

<p>Correspóndelle a este departamento a preparación e execución da actuación do Goberno en materia de política territorial e de relacións con comunidades autónomas e entidades locais. </p><p>Así mesmo, promove as relacións institucionais da Administración Periférica do Estado coas comunidades autónomas e cidades con estatuto de autonomía. Correspóndelle, ademais, a preparación e seguimento da Conferencia de Presidentes.</p>

Organigrama

Órganos

Directorio

Concursos de traslados

Procesos selectivos

Xestión e Pago de Taxas

Servizos en liña para facilitar a obtención de impresos de certas taxas e o seu abono.

Axudas e fondos

Perfil do contratante

Subastas

Protección de Datos

Participación pública en proxectos normativos

Recursos, reclamaciones y peticiones

Recursos, reclamaciones y peticiones

Biblioteca e documentación