Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica

Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica

Correspon al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica la proposta i execució de la política del Govern en matèria de política territorial, organització territorial de l'Estat i relacions amb les comunitats autònomes i les entitats que integren l'administració local. Així mateix li correspon la proposta i execució de la política del Govern en matèria de memòria històrica i democràtica.

Aquest Ministeri disposa, com a òrgans superiors, de la Secretaria d'Estat de Política Territorial i de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica.

Organigrama

Òrgans

Directori

Introducció al Comissionat Especial per a la Reconstrucció de la illa de la Palma

Concursos de trasllats

Lliures designacions

Processos selectius

Gestió i pagament de taxes

Serveis en línia per a facilitar l’obtenció d’impresos de certes taxes i el seu abonament.

Ajudes i fons

Perfil del contractant

Protecció de Dades

Participació pública en projectes normatius

Recursos, reclamacions i peticions

Recursos, reclamacions i peticions

Biblioteca i documentació

Carta de Serveis de SSCC

Catàleg de dades