Documentació

Manuals i documentació sobre el sistema IMI, butlletins editats per la coordinació IMI a Espanya, i referències legals sobre el sistema i els àmbits que atén.

Documentació sobre el sistema IMI

Textos legals

Informació específica sobre cada àmbit atès en IMI

Formació