Coordinadors IMI

Què      Qui     Estructura     Coordinadors     Àmbits

Les autoritats finals són la raó de ser del sistema IMI. Són elles les trucades a participar més activament en el sistema, intercanviant informació, consultes, etc. per portar endavant la necessària cooperació administrativa entre els EEMM.

Al costat d'elles apareixen diversos coordinadors IMI que recolzen a les autoritats finals. Exerceixen una labor essencial tant per garantir la construcció, formació i manteniment de la xarxa d'autoritats, com per aportar major especialització davant casos que requereixin intervenció (com a discrepàncies de criteri amb altres estats, tractament d'alertes, etc.).

A Espanya, a més de l'obligatòria figura d'un coordinador nacional (NIMIC) s'han designat coordinadors 'temàtics' per cada directiva de l'Administració General de l'Estat, i coordinadors 'globals' per cadascuna de les CCAA i ciutats amb estatut d'autonomia habilitats per a totes les directives.

NIMIC (coordinador nacional del sistema IMI)

    Esther Pérez Peláez (Mº de Política Territorial i Funció Pública).
    c/ Cea Bermúdez, 46 - 4º; 28071-Madrid
    esther.perez@correo.gob.es; 91 2734439

 

Llista de coordinadors IMI autonòmics

Coordinador delegat per a la Directiva de Qualificacions Professionals

Coordinador delegat per a la Directiva de Qualificacions Professionals

Coordinador delegat per a la Directiva de Qualificacions Professionals

Coordinadors delegats per a la Directiva de Serveis

Coordinador delegat en l'àmbit del transport d'euros

Coordinador delegat per a la Directiva de Desplaçament de Treballadors

Coordinador delegat per a la Directiva de Drets dels Pacients

Coordinador delegat per a la Directiva de Comerç Electrònic

Coordinador delegat per a l'àmbit de recuperació de béns culturals

Coordinador delegat per a l'àmbit de maquinària mòbil no de carretera

Coordinador delegat per a l'àmbit de documents públics

Coordinador delegat per a l'àmbit de transferència d'armes de foc

Coordinador delegat per a l'àmbit de conductors de trens

Coordinador delegat per al Reglament de Cooperació en Protecció de Consumidors

Coordinador delegat per al Reglament de Cooperació en Protecció de Consumidors

Centro SOLVIT España

Dentro de IMI también se localiza la base de datos de SOLVIT que es un servicio de ámbito europeo que ayuda a los ciudadanos y empresas a ejercer sus derechos en el mercado interior solucionando sus problemas concretos con los organismos públicos. En España, esta base de datos la gestiona el centro SOLVIT-ES que reporta directamente a la Comisión Europea.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Plaza del Marqués de Salamanca 8
28006 MADRID
E-mail: solvit@maec.es