Conferència de Presidents

La Conferència de Presidents és l'òrgan de màxim nivell polític de cooperació entre l'Estat i les Comunitats Autònomes i ocupa la cúspide del conjunt d'òrgans de cooperació multilateral. Està formada pel President del Govern, que la presideix, i pels Presidents de les disset Comunitats Autònomes i de les Ciutats de Ceuta i Melilla.

La creació de la Conferència de Presidents ha estat la iniciativa més important dels últims anys, tant política com a institucional, per al desenvolupament de la cooperació, ja que culmina el sistema de Conferències Sectorials i incorpora a les relacions interadministratives a Espanya un instrument àmpliament desenvolupat i que ha provat la seva eficàcia en altres països d'estructura política composta. Es va constituir el 28 d'octubre de 2004. Donada la naturalesa i el nivell polític de la Conferència, el seu àmbit d'actuació és obert i té per finalitat debatre i adoptar acords sobre assumptes d'especial rellevància per al sistema autonòmic. El vigent Reglament de funcionament va ser adoptat en la *XXVI Conferència de Presidents celebrada el dia 13 de març de 2022, a la illa de la Palma, substituint al primer reglament aprovat en la IV reunió (14 de desembre de 2009) i modificat en el VI encontre (17 de gener de 2017).

Des de la seva creació en 2004, la Conferència de Presidents ha celebrat vint-i-sis reunions, amb els següents ordres del dia:

I Conferència de Presidents. 28 d'octubre de 2004

I Conferència de Presidents. 28 d'octubre de 2004
 • Institucionalització de la Conferència
 • Desenvolupament de la participació de les CCAA en els Assumptes Comunitaris Europeus
 • Anàlisi del finançament de l'assistència sanitària. 

 

II Conferència de Presidents. 10 de setembre de 2005

II Conferència de Presidents. 10 de setembre de 2005
 • Finançament sanitari: Acord Estat-Comunitats Autònomes. L'aportació total del Govern es va fixar inicialment en 3.042,4 milions d'euros per 2006 i en 3.142,4 milions d'euros per 2007.

III Conferència de Presidents. 11 de gener de 2007

III Conferència de Presidents. 11 de gener de 2007
 • Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+i): Adopció d'un Document conjunt.
 • Acord per a la creació de les Conferències Sectorials de l'Aigua i d'Immigració.
 • Creació d'un Grup de Treball per a l'Elaboració del Reglament de la Conferència de Presidents.

IV Conferència de Presidents. 14 de desembre de 2009

IV Conferència de Presidents. 14 de desembre de 2009
 • Aprobación del Reglamento de la Conferencia de Presidentes (DEROGADO)
 • Presidència Espanyola del Consell de la Unió Europea, per 2010, recolzant les prioritats definides per a la Presidència. Declaració.
 • Violència de Gènere i necessitat d'impulsar els instruments per lluitar contra ella. Declaració.
 • Debat General sobre Ocupació, Economia sostenible, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Política Hidràulica.

V Conferència de Presidents. 2 d'octubre de 2012

V Conferència de Presidents. 2 d'octubre de 2012

VI Conferència de Presidents. 17 de gener de 2017.

Conferència de Presidents 2017

CONFERÈNCIES DE PRESIDENTS EXTRAORDINÀRIES PER LA COVID-19 (De la VII a la XX)

- VII Conferència de Presidents. 15 de març de 2020

- VIII Conferència de Presidents. 22 de març de 2020

- IX Conferència de Presidents. 29 de març de 2020

- X Conferència de Presidents. 5 d'abril de 2020

- XI Conferència de Presidents. 12 d'abril de 2020

- XII Conferencia de Presidents. 19 d'abril de 2020

- XIII Conferència de Presidents. 26 d'abril de 2020

- XIV Conferència de Presidents. 3 de maig de 2020

- XV Conferència de Presidents. 10 de maig de 2020

- XVI Conferència de Presidents. 17 de maig de 2020

- XVII Conferència de Presidents. 24 de maig de 2020

- XVIII Conferència de Presidents. 31 de maig de 2020

- XIX Conferència de Presidents. 7 de juny de 2020

- XX Conferència de Presidents. 14 de juny de 2020


XXI Conferència de Presidents. 31 de juliol 2020

XXII Conferencia de Presidents. 4 de setembre de 2020

*XXIII Conferencia de Presidents. 26 d'octubre de 2020

*XXIV Conferencia de Presidents. 30 de juliol de 2021

*XXV Conferencia de Presidents. 22 de desembre de 2021