Mapa integrat de localització de persones desaparegudes

Conforme al previst en l'article 17 de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de Memòria Democràtica, l'Administració General de l'Estat confeccionarà un mapa integrat de localització de persones desaparegudes que comprengui tot el territori espanyol, al que s'incorporaran les dades remeses per les diferents administracions públiques competents. 

La documentació cartogràfica i geogràfica serà actualitzada periòdicament i tindrà caràcter públic. Les zones incloses en els mapes de localització de restes seran objecte d'una preservació especial en els termes que reglamentàriament s'estableixin i d'acord amb la normativa aplicable. Tota georeferenciació, cartografia o geolocalització realitzada a l'empara de la present llei s'efectuarà en el sistema geodèsic de *rerencia oficial a Espanya.

La primera versió del mapa de fosses virtual es va presentar al maig de 2011 pel Ministeri de Justícia amb dades procedents de les diferents Comunitats Autònomes, així com d'Associacions, Fundacions o Entitats dedicades a activitats de recuperació de la memòria històrica.

Des de l'any 2021 el Ministeri de la Presidència està impulsant l'actualització del mapa comptant amb la col·laboració de diverses Comunitats Autònomes. En una primera fase pilot s'ha inclòs a les Comunitats d'Aragó, Principat d'Astúries i Canàries. Al llarg de l'any 2022 s'han unit al grup anterior les Comunitats de Castella - La Manxa, Castella i Lleó, Euskadi, Extremadura, Illes Balears i Navarra.

Per tant, actualment és possible que el mapa ofereixi resultats parcials i/o provisionals. Davant qualsevol incidència convidem a les persones interessades a contactar amb aquest correu electrònic sg.ayudavictimas@correo.gob.es.

Com a complement a aquest mapa integrat de localització de persones desaparegudes, compartim una guia de mapes per Comunitat Autònoma, que ofereix accés als mapes de fosses elaborats i/o promoguts pels governs autonòmics de les Comunitats Autònomes.

Obertura d'informació pública per a labors de localització de víctimes de la Guerra d'Espanya.

Apertura de información pública (Localizador Brigadistas Internacionales). Acceso a la información pública relativa las actividades de localización de restos de brigadistas internacionales, presuntamente inhumados en la parcela de referencia catastral 1150602vk4185a0001hm, localizada en la Avenida de Montecarmelo Número 12, en el Distrito de Fuencarral, en el término municipal de Madrid.

Més Informació

Cercador de fosses. Accés a informació de fosses i víctimes a través d'un formulari de cerca per diferents criteris. Els llistats de resultats permeten accedir tant a informació detallada de la fossa i de les víctimes enterrades en ella, així com a la ubicació de la mateixa dins del mapa.

Mapa integrado de localización de fosas. Acceso a información de fosas a través de un mapa geográfico de España. Se muestran símbolos de diferentes colores según el tipo de intervención realizada sobre las mismas y se permite mostrar información a distintos niveles de zoom. Desde el mapa es posible acceder a información detallada de la fosa

Cercador de víctimes. Accés a cercador de víctimes a través d'un formulari amb diferents criteris. Els llistats de resultats informen de les diferents entitats que disposen d'informació sobre aquestes víctimes