Congrés Internacional sobre "El Trienni liberal dos-cents anys després. Comprendre el passat, reflexionar el present"

El Congreso se celebró en la sala Europa del Senado del 31 de mayo al 2 de junio de 2022 (calle Bailén Nº3, Madrid)

El Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, a través de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, ha organitzat una sèrie d'activitats commemoratives del Trienni Liberal (1820-1823), un període històric que va suposar la *reimplantación de la Constitució de 1812 i és símbol encara avui de la lluita del liberalisme contra l'absolutisme imperant en aquests anys.

Amb l'ànim de commemorar aquesta efemèride, la Secretaria d'Estat va programar un Congrés Internacional titulat "El Trienni liberal dos-cents anys després. Comprendre el passat, reflexionar el present", que es va celebrar en el Senat del 31 de maig al 2 de juny de 2022, dirigida pels catedràtics Manuel *Chust i Ignacio Fernández *Sarasola de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat d'Oviedo respectivament. Des d'aquest fòrum d'estudi i debat s'ha pretès reconèixer, valorar i difondre els principis que tan exemplarment van encarnar les dones i homes que van contribuir a liderar aquest període de la nostra història.

Compartim una sèrie d'enllaços i recursos relacionats amb la celebració d'aquest Congrés Internacional: