Exposició “La *desbandá”, Màlaga

La exposición "La desbandá, 1937. De Málaga a los Pirineos" se alojó en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga y ha concluido el 31 de octubre.

Aquesta exposició ha tingut com a objectiu commemorar el 85 aniversari del gran èxode de població civil que es va produir a través de la carretera de Màlaga a Almeria, immediatament posterior a la presa de la primera ciutat per les forces revoltades durant la guerra civil. De caràcter eminentment pedagògic, l'exposició ha servit per crear consciència sobre les conseqüències de l'ús de la violència i la destrucció estèril que causen les guerres sobre la població civil.

La exposición surgió de la colaboración conjunta entre la Universidad de Málaga, la Fundación Bancaria Unicaja y este Ministerio.