Audiència i informació pública

Logo de participació normativa

Els tràmits d'audiència i informació pública té per objecte recaptar l'opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin realitzar altres persones o entitats.

Espai per a la participació

Tramitació tancada