Informació general

L'Arxiu Central del Ministeri de Política Territorial  té com a missió conservar, organitzar i difondre els documents generats per l'Administració General de l'Estat.

HISTÒRIA DE LA INSTITUCIÓ QUE CUSTODIA ELS FONS D'ARXIU

La història de l'Arxiu comença amb la creació del Ministeri per a les Administracions Públiques, mitjançant Reial decret 1519/1986, de 25 de juliol (BOE núm. 178, de 26 de juliol), format sobre la base del Ministeri d'Administració Territorial i de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, anteriorment integrada en el Ministeri de la Presidència.
Al seu torn, el Ministeri d'Administració Territorial s'havia format a partir de les funcions atribuïdes en el seu moment al Ministre Adjunt per a les Regions, també depenent, fins a 1979, del Ministeri de la Presidència i de la Direcció general d'Administració Local, integrada en el Ministeri de l'Interior.

Les anomalies sorgides en el funcionament dels corresponents sistemes arxivístics ministerials, van originar la posterior transferència a l'Arxiu Central del Ministeri per a les Administracions Públiques de diferent documentació tramitada per òrgans gestors depenents d'altres Departaments.
Aquesta és la raó per la qual la documentació que alberga l'Arxiu Central del Ministeri abasta des de 1937 fins als nostres dies, si ben molta documentació antiga ha estat transferida a l'Arxiu General de l'Administració.

EDIFICI I DIPÒSITS

Les dependències de l'Arxiu Central es troben en el Palau de la Comtessa de Adanero, en el districte madrileny de Chamberí, que va ser construït entre 1910 i 1914 sobre els terrenys de l'antiga Real Fàbrica de Tapissos, demolida per l'operació urbanística de l'Eixample de Madrid (conegut també com el Pla Castro). Aquest Palacio va ser venut a l'Estat en 1941.

La documentació custodiada en l'Arxiu Central es troba repartida entre dos dipòsits, el principal situat en el Palau de Villamejor, edifici projectat en 1887 pel mestre d'obres José Purkiss Zubiria com a residència dels marquesos de Villamejor, Ana de Torres Rom i Ignacio de Figueroa, i que posteriorment, des de 1914 fins a 1977, va ser la seu del Consell de Ministres.

El segon dipòsit es troba a l'edifici situat al carrer José Marañón, 7.