Personal laboral accés lliure

OEP 2016-2017 Places reservades per ser cobertes per persones amb discapacitat intel·lectual

OEP 2017 Resolución 24 de enero de 2019 (BOE 1 de febrero)

OEP 2019 – Resolución de 29 de marzo de 2022 (BOE de 30 de marzo)