Ajudants de Recerca dels Organismes Públics de Recerca

Resolució de 14 de desembre de 2020, de la Sotssecretaria, per la qual es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en l'Escala d'Ajudants de Recerca dels Organismes Públics de Recerca.
Programa 51 LABORATORI I TÈCNIQUES D'ANÀLISI QUÍMICA-FARMACÈUTIC.

Últimes actualitzacions:

Concurs específic Resolució 1 de març de 2022

  • 13/07/2022 - Resolució de 6 de juliol de 2022, de la Sotssecretaria, per la qual es resol el concurs específic, convocat per Resolució d'1 de març de 2022.
  • 13/07/2022 - Nota informativa puntuacions finals.

    Convocatòria.

    Convocatòria.