Col·loquis 90 Aniversari de la II República

Primer Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Primer Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Celebrat a Madrid amb el títol "La Segona República Espanyola, 90 anys després"


Segon Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Segon Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Celebrat en *Priego de Còrdova amb el títol "La política i els polítics de la II República"


Tercer Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Tercer Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Celebrat a València amb el títol "La República de les Dones"


Quart Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Quart Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Celebrat a Madrid amb el títol "La Constitució de 1931"


Cinquè Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Cinquè Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Celebrat a Càceres amb el títol "Reformisme republicà i modernització: reformes, conflictivitat i resistències al canvi"


Sisè Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Sisè Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Celebrat a Valladolid amb el títol "Cultura, ensenyament i mitjans de comunicació en l'Espanya Republicana"


Setè Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Setè Col·loqui 90 Aniversari de la II República

Se celebrarà a Sevilla amb el títol "La República: Guerra i Exili"