Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

La cooperació administrativa a l'Espai Econòmic Europeu té en el sistema IMI una eina essencial. Participen en ell nombroses autoritats públiques estatals, autonòmiques i locals per garantir els drets dels ciutadans i empreses al mercat interior, en comunicació amb les seves homòlogues d'altres Estats membres.

ACCÉS Al SISTEMA IMI

ACCÉS Al SISTEMA IMI

Accés al Sistema IMI

AVÍS A PROFESSIONALS DEL TRANSPORT PER CARRETERA

AVÍS A PROFESSIONALS DEL TRANSPORT PER CARRETERA

La plataforma per efectuar les declaracions de desplaçament en el transport per carretera no és IMI, sinó el següent portal, al que poden accedir a través d'aquesta adreça: https://www.postingdeclaration.eu/landing. El sistema IMI solament pot utilitzar-se per les autoritats competents. Més informació.

Celebració a Espanya del 15º aniversari de l'IMI

Celebració a Espanya del 15º aniversari de l'IMI

A fi del 15º aniversari del Sistema IMI, a Espanya vam tenir ocasió de reunir-nos tant amb les Coordinacions Delegades, el dia 2 d'abril de 2024, com amb les Coordinacions autonòmiques, el dia 9 d'abril de 2024.  Més informació.

Celebració a Brussel·les del 15º aniversari de l'IMI

Celebració a Brussel·les del 15º aniversari de l'IMI

El 30 de novembre de 2023 es va celebrar a Brussel·les la conferència d'alt nivell en ocasió del quinzè aniversari d'IMI.  Més informació.

Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamento IMI')

Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamento IMI')

Des de la seva entrada en vigor el 4 de desembre de 2012, el Reglament (UE) nº 1024/2012 ('Reglamento IMI') constitueix un marc jurídic sòlid que garanteix el funcionament eficaç del sistema.

IMI i Protecció de dades

Información relativa a la protección de datos de carácter personal en el sistema IMI.

Accés a IMI

IMI: què i qui

El sistema d'informació del mercat interior està destinat exclusivament a les autoritats públiques dels Estats membres (no és accessible als ciutadans ni empreses) i facilita la cooperació administrativa en relació amb diversos àmbits vinculats al mercat interior. Si desitja conèixer globalment què és IMI i qui participa en ell, visiti aquesta secció.

Documentació

Manuals i documentació sobre el sistema IMI, butlletins editats per la coordinació IMI a Espanya, i referències legals sobre el sistema i els àmbits que atén. Si és vostè usuari/a de IMI, trobarà aquí informació útil.

Ús i estadístiques

Algunes estadístiques sobre l'ús del sistema.

Enllaços

Enllaços útils per a usuaris d'IMI (sempre actors d'alguna autoritat pública) i també per a ciutadans i empreses.

Sistema d'Informació del Mercat Interior

Coordinadora Nacional del Sistema IMI (*NIMIC)
María José de l'Olmo *Toribio
Passeig de la Castellana 3; 28046-Madrid
nimic@correo.gob.es

 Vea el vídeo promocional IMI rodado en Mallorca por la Comisión UE.