Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica de l’Estat (CICAPE)

La Comissió interministerial de coordinació de l'Administració perifèrica de l'Estat (CICAPE) té per objecte la coordinació de l'actuació de l'Administració perifèrica de l'Estat amb els diferents Departaments ministerials.

La CICAPE té les següents funcions:

  • Millorar la coordinació de l'actuació de l'Administració perifèrica de l'Estat amb els Departaments ministerials i, si escau, amb els seus Organismes públics.
  • Potenciar la comunicació i l'intercanvi d'informació entre l'Administració perifèrica de l'Estat i els Ministeris i els seus Organismes públics.
  • Proposar criteris generals i línies bàsiques d'actuació de l'Administració perifèrica de l'Estat en les seves relacions amb altres Administracions públiques.
  • Emetre informe, quan se sol·liciti pels òrgans competents, en relació amb els projectes normatius en matèria d'Administració perifèrica de l'Estat.
  • Establir les lleres d'informació en relació amb les actuacions i projectes a desenvolupar pels Departaments ministerials i els seus Organismes públics, en l'àmbit de l'Administració perifèrica de l'Estat.
  • Quantes funcions siguin necessàries per aconseguir l'objectiu general de coordinació de l'Administració perifèrica de l'Estat.