Comissió Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica de l’Estat (CICAPE)

La Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica de l’Estat (CICAPE) té com a objecte la coordinació de l’actuació de l’Administració perifèrica de l’Estat amb els distints departaments ministerials.

La CICAPE té les funcions següents:

  • Millorar la coordinació de l’actuació de l’Administració perifèrica de l’Estat amb els departaments ministerials i, si escau, amb els seus organismes públics.
  • Potenciar la comunicació i l’intercanvi d’informació entre l’Administració perifèrica de l’Estat i els ministeris i els seus organismes públics.
  • Proposar criteris generals i línies bàsiques d’actuació de l’Administració perifèrica de l’Estat en les seves relacions amb altres administracions públiques.
  • Emetre un informe, quan sigui sol·licitat pels òrgans competents, amb relació als projectes normatius en matèria d’Administració perifèrica de l’Estat.
  • Establir les vies d’informació pel que fa a les actuacions i projectes a desenvolupar pels departaments ministerials i els seus organismes públics, en l’àmbit de l’Administració perifèrica de l’Estat.
  • Totes les funcions que siguin necessàries per a aconseguir l’objectiu general de coordinació de l’Administració perifèrica de l’Estat.