Estatuko Administrazio Periferikoa Koordinatzeko Ministerio arteko Batzordea (CICAPE)

Estatuko Administrazio Periferikoa Koordinatzeko Ministerio arteko Batzordearen (CICAPE) helburua da Estatuko Administrazio periferikoaren eta Ministerio-sailen arteko jarduna koordinatzea.

CICAPEren funtzioak honako hauek dira:

  • Estatuko Administrazio Periferikoaren eta Ministerio-sailen arteko eta, hala badagokio, haien Organismo publikoen arteko koordinazioa hobetzea.
  • Estatuko Administrazio Periferikoaren eta Ministerioen eta haien erakunde publikoen arteko komunikazioa eta informazio-trukea sustatzea.
  • Estatuko Administrazio Periferikoaren irizpide orokorrak eta jarduteko oinarrizko ildoak proposatzea, beste administrazio publiko batzuekiko harremanetan.
  • Estatuko Administrazio Periferikoaren arloko arau-proiektuei buruzko txostena egitea, organo eskudunek hala eskatzen dutenean.
  • Ministerio-sailek eta haien Erakunde publikoek Estatuko Administrazio periferikoaren esparruan garatu beharreko jarduerei eta proiektuei buruzko informazio-bideak ezartzea.
  • Estatuko Administrazio Periferikoaren koordinazio-helburu orokorra lortzeko beharrezkoak diren eginkizun guztiak.