Lekualdatze-lehiaketa

Funtzionarioak

Concurso general (Servicios Centrales)

Lehiaketa Berariazkoa (Zerbitzu Zentralak)

Lehiaketa orokorra (Zerbitzu Periferikoak)

Lehiaketa berariazkoa (Zerbitzu Periferikoak)

Laboralak