AESIAren egoitza zehaztea

Ministroen Kontseiluak Adimen Artifiziala Ikuskatzeko Espainiako Agentzia (AESIA) izango denaren egoitza fisikoa ezartzeko prozedura hastea erabaki du.

Horrela, Espainia Europar Batasuneko lehen herrialdea izango da Adimen Artifiziala (IA),Ikuskatzeko Estatuko Agentzia batekin eta IAri buruzko etorkizuneko Europako Erregelamendua indarrean jartzearen aurretikoa izango da. Erregelamendu horrek estatu kideek arlo horretan agintaritza ikuskatzaile bat izateko beharra ezartzen du.

2022rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen ehungarren xedapen gehigarriak baimena ematen dio Gobernuari Adimen Artifiziala Ikuskatzeko Espainiako Agentzia (aurrerantzean, Agentzia) sortzeko lege bat bultzatzeko.

Agentziaren sorrerak, halaber, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean (PRTR) aurreikusitakoa betetzen du. Bertan, hamar politika palanka ezartzen dira, zeharkako lau helburu lortzera bideratutako inbertsioen eta erreformen agenda garatzeko: Espainia berdeago baterantz aurrera egitea; Espainia digitalago baterantz; gizartearen eta lurraldearen ikuspegitik kohesionatuagoa; eta berdintasunezkoagoa.

Politika horietako seigarrena Zientzia eta Berrikuntzaren aldeko Ituna da, eta bertan txertatzen da Adimen Artifizialaren Estrategia Nazionala (16. osagaia, 1. erreforma, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana). Agentziak modu eraginkorrean lagundu ahal izateko PRTRn ezarritako helburuak betetzen, komeni da aldez aurretik egoitza izendatzea, eta helburu horiek kontuan hartuta aukeratu beharko da.

Horrela, Agentziaren funtzio eta helburu espezifikoak aurreikusiz, beharrezkotzat jo da egoitza fisikoa zehaztea, Agentzia sortu aurretik eta, jakina, abian jarri aurretik, adimen artifizialaren arloan edo sistemak gainbegiratzean espezializatutako talentua berritzeko eta erakartzeko ekosistema eta polo bat sortzeko helburuaz.

209/2022 Errege Dekretuaren 6.1 artikuluaren arabera, Ministroen Kontseiluak prozedura hastea erabaki ahal izango du, modu arrazoituan, erakundea sortu aurretik. Aurreikuspen hori aplikatuz, Ministroen Kontseiluak, 2022ko irailaren 13an egindako bileran, Adimen Artifiziala Ikuskatzeko Espainiako Agentziaren egoitza fisikoa zehazteko prozedura hastea erabaki zuen.

Bestalde, Ministroen Kontseiluak, 2022ko irailaren 27an egindako bileran, prozedura hori presako izapidetzearen bidez gauzatzea erabaki zuen, 209/2022 Errege Dekretuaren 6.9 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Premiazko prozedura erabiltzeko arrazoia da abenduaren 28ko 22/2021 Legean aurreikusitako aginduan Gobernuari eskatzen zaiola Agentzia urte honetan zehar sor dadin bultzatzea, bai eta etorkizuneko Agentziaren egoitza fisikoa hartuko duen herriak beharrezko prestakuntza- eta antolaketa-lanetan aurrera egin ahal izatea ere, hura behar bezala abian jartzea ziurtatzeko, legez sortzea xedatzen denean. Horrez gain, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren erregelamendu-proposamenak, adimen artifizialaren arloan arau bateratuak ezartzen dituenak eta Batasunaren zenbait legegintza-egintza aldatzen dituenak, aurreikusten du estatu kideek gainbegiratze-agintaritza nazional bat hautatu beharko dutela, epe laburrean betebeharrak bere gain hartu beharko dituena. Gainera, Agentzia lehenbailehen sortzeak Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planean ezarritako helburuak lortzen lagunduko du, eta, ondorioz, baita Europako Batzordearekin hartutako konpromisoak ere.

Era berean, eta 209/2022 Errege Dekretuaren 3.2.b) eta 6.2 artikuluetan ezarritakoari jarraituz, Ministroen Kontseiluak Adimen Artifiziala Ikuskatzeko Espainiako Agentziaren egoitza fisikoa finkatzeko prozedura hasteko erabakia hartu ondoren, 2022ko irailaren 13an egindako bileran, Estatuko sektore publiko instituzionaleko erakundeen egoitzak zehazteko Aholku Batzordeak, 2022ko irailaren 29ko bileran, kokapena zehazteko kontuan hartuko diren irizpideen zerrenda jasotzen duen txostena onartu zuen.

Adimen Artifiziala Ikuskatzeko Espainiako Agentzia izango denaren egoitza fisikoa zehazten duen agindua

Udalerrien hautagaitzak aurkezteko deialdia, Adimen Artifiziala Ikuskatzeko Espainiako Agentziaren egoitza fisikoa hartzeko (administracionespublicas.gob.es).