Aukerako berraztertze-errekurtsoa

Administrazio-egintzen aurka errekurtsoa jartzea da, egintza horiek eman dituen organo beraren aurrean administrazio-bidea amaitzen dutenean.

Oinarrizko araudia:  39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena,1112. artikulutik, 120. artikulura eta 123. eta 124. artikuluak.

Hasteko modua: Interesatuaren eskaria, urriaren 1eko 39/2015 legearen 115. artikuluan ezarritako betekizunak betez.

Aurkezteko epea:

  • Hilabete bat, egintza adierazia bada.
  • Adierazia ez balitz, edozein unetan aurkez daiteke, berariazko araudiaren arabera ustezko egintza gertatu eta hurrengo egunetik aurrera..

Nola aurkeztu:

  • Telematikoki egin daiteke, Estatuko administrazio orokorraren Erregistro Elektronikoaren bidez.
  • Aurrez aurre aurkeztu nahi izanez gero, inprimaki hau deskargatu eta Ministerio honetako erregistro-bulegoetan aurkez dezakezu, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako bideetako bat erabiliz.

Aukerako berraztertzeko errekurtsoaren formularioa.pdf

Aurkeztu beharreko dokumentuak: Zure argudioak defendatzeko egoki iruditzen zaizkizun guztiak.

Ebazteko epea: Hilabeteko epean. Epe hori bukatutakoan ebazpen espresurik eman ez bada, errekurtsoa gaitzetsitzat joko da.

Errekurtsoak: