Datuen babesa

DATUAK BABESTEKO ORDEZKARIAREN EGINKIZUNAK

  • Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunei eta tratamenduaz lan egiten dute langileei dagozkien betebeharren berri ematea eta aholkuak ematea, DATUAK,LOPDGDDren eta arlo horretako gainerako xedapenen arabera.
  • Datuen babesaren arloan datuen tratamenduaren arduradunek eta tratamentuaz lan egiten dituztenen politikak eta araudian xedatutakoa betetzen dela gainbegiratzea.

  •  Datu pertsonalen babesari buruzko eraginaren ebaluazioari buruz eskatzen zaion aholkularitza eskaintzea.

  •  Datuak Babesteko Espainiako Agentziarekin lankidetzan aritzea eta harekin harremanetan jartzeko organo gisa jardutea.

  •  Esku hartzea, baldin eta interesdunek erreklamazioaren aurreko aukerako erreklamazioa aurkezten badiote AEPDri.

  • Interesdunek beren datu pertsonalen tratamenduari eta beren eskubideak baliatzeari buruz dituzten galderei erantzutea, ,RGPDrenetaLOPDGDDren.babesean.

Datuak babesteko irudia Ordezkaria

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (aurrerantzean, LOPDGDD gastelainiaz) 34.1 artikuluak eta 37.1.apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren (aurrerantzean, RGPD) 37.1 artikuluak behartzen dute Datuak babesteko ordezkari bat izendatzera, datuak agintari edo erakunde publiko batek tratatzen dituenean.

Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoa Ministerioa oinarrizko egitura organikoa garatzen duen .uztailaren 13ko 863/2018 Errege Dekretuaren, 12.2.c) artikuluaren arabera, Baliabide, Argitalpen eta Dokumentazioko Zuzendariordetza Nagusiari dagokio datuak babesteko politika koordinatzea eta gainbegiratzea, Sailaren eskumenen esparruan arlo horretan aplikatzekoa den araudia betez, eta, bereziki, datuak babesteko ordezkariari buruzko eskumenak gauzatzea Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan aurreikusitakoak, Ministerioaren esparrurako, haren erakunde publikoak kanpoan utzita.

Aurrekoa betez, datuak babesteko eginkizunak, erakunde autonomoak alde batera utzita, aipatutako zuzendariordetza nagusiak betetzen ditu. 

 

Datuak babesteko ordezkariarekin harremanetarako datuak:

            Baliabide, Argitalpen eta Dokumentazioko Zuzendariordetza Nagusia

            Idazkaritza Orokor Teknikoa

            Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoa Ministerioa

            Helbidea: Juan Zorrilla Plaza, 1. 28071 Madrid

            Helbide elektronikoa: dpd.mpt@correo.gob.es

Ikono-irudi-loturak

 

Estekak

DATUAK BABESTEARI BURUZKO ARAUDIA

DATUAK BABESTEKO ESKUBIDEA BALIATZEA

TRATAMENDU-JARDUEREN ERREGISTROEI BURUZKO INFORMAZIOA