Zer da Estatuko Administrazio Orokorra Lurraldean?

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA LURRALDEAN (EAOL)

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA LURRALDEAN (EAOL)

EAOL arduratzen da Estatuaren jarduera modu deskontzentratuan gauzatzeaz lurraldean, eta Gobernuaren ordezkariari dagokio hura autonomia-erkidegoaren eremuan zuzentzea eta Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin koordinatzea.

Urriaren 1eko 40/2015 Legeak Estatuko Administrazio Periferikoaren egitura  ezartzen du, non ministerioetako zerbitzu periferikoak Gobernuaren Ordezkaritzetan eta Ordezkariordetzetan eta Uharteetako Zuzendaritzetan integratzea aurreikusten den, bai eta, ondorioz, zerbitzuak barne hartzen dituzten organoak ezabatzea ere.

Hala ere, zerbitzuen eginkizunen berezitasunengatik edo kudeaketa-bolumenagatik ez integratzea aurreikusten da.

Estatuko Administrazio Orokorra Lurraldean izenekoak funtsezko balio ordezkaezina du, Estatuak lurraldean duen eraginkortasunari, informazioari eta ordezkaritzari dagokienez.

GOBERNUAREN ORDEZKARITZAK

GOBERNUAREN ORDEZKARITZAK

Gobernuaren Ordezkaritzek zuzentzen eta ikuskatzen dituzte Estatuko Administrazio Orokorraren eta haren lurraldean dauden Erakunde publikoen zerbitzu guztiak (zerbitzu integratuak eta integratu gabeak). Gobernua ordezkatzen dute Autonomia Erkidegoko lurraldean. Espainiako Konstituzioaren 154. artikuluaren arabera: “Gobernuak izendatutako ordezkari batek zuzenduko du Estatuko Administrazio Orokorra Autonomia-erkidegoko lurraldean eta, hala dagokionean, Erkidegoko administrazio propioarekin koordinatuko du”.

Araudia

Gobernuaren Ordezkaritzak Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Ministerioari atxikita daude organikoki, Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzaren bitartez. Estatu Idazkaritza horren barruan, Lurralde Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiari dagokio ‘Estatuko Administrazio Orokorra Lurraldean’-ak duen jarduera koordinatzea eta hari laguntzea. Lurralde Koordinaziorako Idazkaritza Nagusiaren mende dago ‘Estatuko Administrazio Orokorra Lurraldean’-en Zuzendaritza Nagusia, eta hari esleitzen zaio Gobernuaren Ordezkaritzei eta Ordezkariordetzei koordinazioa eta laguntza ematea.

 

Organo hauek dituzte:

·       Gobernuaren Ordezkariordetzak probintzietan eta Uharteetako Zuzendaritzak.

·       Idazkaritza Nagusia eta, hala badagokio, Idazkariordetza Nagusia.

Arlo funtzionalak zerbitzu integratuak kudeatzeko: Sustapena, Industria eta Energia, Osasuna eta Gizarte Politika, Hezkuntza eta Laneko eta Immigrazioko Goi Ikuskaritza.

Kabinetea, ordezkariari indartzeko eta berehala laguntzeko organo gisa.

Laguntzeko Lurralde Batzordea, Gobernuaren ordezkariordeek, uharteetako zuzendariek, idazkari nagusiak, kabineteko buruak, arlo funtzionaletako zuzendariek eta Gobernuaren ordezkariak zehazten dituen zerbitzu ez-integratuen arduradunek osatua.

Gaur egun, 17 Gobernuaren ordezkaritza, bakoitzari dagozkion Autonomia Erkidegoek, 2 Gobernuaren Ordezkaritza Ceuta eta Melilla hirietan, eta 44 Gobernuaren ordezkariordetza probintzietan.

Gobernuaren Ordezkaritzak eta Ordezkariordetzak

 

ESTATUKO BESTE LURRALDE ORGANO BATZUK

ESTATUKO BESTE LURRALDE ORGANO BATZUK

Gobernuaren ordezkaritzetan integratuta ez dauden zerbitzuak lurraldeka antolatzen dira beren helburuak hobeto betetzeko eta bete behar dituzten eginkizunen izaera kontuan hartuta.

EAOk lurraldean dituen zerbitzuek Gobernuaren ordezkariekin eta ordezkariordeekin lankidetzan aritzeko betebehar orokorra dute, lurralde-mailan duten zuzendaritza-eginkizuna errazago bete dezaten.

Ministerio Sail guztien jarduerak modu batera edo bestera eragiten du lurraldean. Hala ere, horiek guztiek ez dute zerbitzu periferikorik.