Ebaluazio-txostena

Txosten hau 73.1.b artikuluan ezarriak, 40/2015 legea, urriaren 1ekoa, sektore publikoaren araubide juridikoari buruzko ebaluazio globala jasotzen, funtzionamenduaEstatuko administrazioaren zerbitzuak lurraldean.

Dentro de la Secretaría de Estado de Política Territorial, corresponde a la Lurralde-koordinaziorako idazkaritza nagusia txostena egiteko zerbitzu publikoen funtzionamenduari buruzko estatuko administrazio orokorraren Lurralde Ordezkaritzak Ordezkariordetzen udalarekin elkarlanean, eta Uharteetako Zuzendaritzak.

Gaur egun zuzendariordetzari dagokio nagusia estatuko administrazio orokorraren Lurralde, secretaría de Estado de Lurralde Politika, ordezkaritzetan, gobernuaren ordezkariordetzak Uharteetako Zuzendaritzak lankidetzan eta zerbitzu publikoen funtzionamendu buruzko txostena.

Zentzu horretan, txostenean, hurrenez hurren, kapitulu hauetan:

Alderdi Orokorrak

Sarrera orokorra azaltzen da, labur, arautzen duen araudia estatuko administrazio orokorraren Lurralde ordezkaritzetan, gobernuaren ordezkariordetzak. Zehazki deskribatzen eta Uharteetako Zuzendaritzak eta giza baliabideei buruzko datu nagusien eta aurrekontuak.

Jardun-arloak

Ea deskribatzen dituen ekimen nagusiak bultzatutako eta hobekuntza- eta jarduera-koordinaziorako idazkaritza nagusiak batera Lurralde ordezkaritzetan, gobernuaren ordezkariordetzak eta Uharteetako Zuzendaritzak datuak, batez ere jarduera-eremu nagusietako bat da, adierazleak eta izan duen eboluzioa erakusten azken urteotan, lau gai hauek:

  • Osasun publikoa eta Herritarren Babesa
  • Herritarrentzako arreta
  • Ekonomia eta gizarte-garapena
  • Baliabideen kudeaketa eta eraginkortasun handiagoa

Integratu gabeko zerbitzuak

Arabera ordenatuta, ministerio, lurralde-zerbitzuak ez integratu gobernu ordezkaritzetan, erakundearen deskribapen labur bat eta, hala badagokio, funtzionamendua.