EEAren egoitza zehaztea

Ministroen Kontseiluak Espainiako Espazio Agentziaren egoitza fisikoa zehazteko prozedura hasten duen Akordioa onartu du.

Prozedura hori gardena, irekia eta lehiakorra izango da, eta Espainiako Gobernuak, lurralde-egituraketa errazteko asmoz, sektore publikoaren egoitzak deskontzentratzeko duen konpromisoari erantzungo dio.

Espainiako Espazio Agentzia sortzeko eskaera Espainiako espazio-sektore osoak egin du azken urteotan, eta Segurtasun Nazionaleko Estrategia 2021 dokumentuan iragarri da lehen aldiz. Segurtasunaren arloko dokumentu politikoa da, eta egoera geopolitikoaren bilakaera kezkagarriaren berri ematen du, bai eta espaziotik eskaintzen diren gaitasunen sarbide askean eta ustiapen askean duen eragin negatiboaren berri ere. Horren ondorioz, interes nazionalak defendatzeko neurriak bultzatu behar direla ezartzen du, espazioaren ingurune estrategikoan, gure gizartearen funtzionamendu normala horren mende baitago.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko ekainaren 1eko 14/2011 Legea aldatzen duen irailaren 5eko 17/2022 Legearen hirugarren xedapen gehigarriak baimena ematen du Espainiako Espazio Agentzia sortzeko. Xedapen horrek Segurtasun Nazionalaren 2021eko Estrategia onartzen duen abenduaren 28ko 1150/2021 Errege Dekretuaren 17. jarduketa-ildoari jarraitzen dio, eta Espainiako Espazio Agentzia bat sortzeko beharra ezartzen du, segurtasun nazionaleko osagai bat izango duena.

209/2022 Errege Dekretuaren 6.1 artikuluaren arabera, “Ministroen Kontseiluak prozedura hastea erabaki ahal izango du, modu arrazoituan, erakundea sortu aurretik”. Gainera, Agentziaren egoitza prozedura garden, ireki eta lehiakor bati jarraituz hautatuko dela xedatuko du, egoitza bakoitza aukeratzeko Aholku Batzordeak egoitzak zehazteko argitaratu eta Agentziaren ezaugarrien arabera ezarritako irizpideen arabera.

Egoitza hori hautatzeko irizpideak zehazteko, kontuan hartuko dira Espainiako Konstituzioaren 103.1 artikuluan jasotako printzipioak, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 3. artikuluan ezarritakoak eta lurralde-egituraketari buruzkoa.

Aurreikuspen hori aplikatuz, Ministroen Kontseiluak, 2022ko irailaren 27an egindako bileran, Espainiako Espazio Agentziaren egoitza fisikoa zehazteko prozedura abiaraztea erabaki zuen, hura sortu aurretik eta urgentziazko izapidetzearen bidez, aginduzkotzat jotzen baita Espainiako Espazio Agentzia ahalik eta lasterren martxan hastea; izan ere, irailaren 5eko 17/2022 Legea onartuta, legegileak urtebeteko epea ezarri du Gobernuak Agentziaren Estatutua onar dezan. Arrazoi operatiboak direla eta, beharrezkotzat jotzen da egoitza fisikoa Estatutua onartu aurretik finkatzea, erakundea hartzen duen herriak erakundearen azken ezaugarrietako bat baldintza dezakeelako.

Era berean, eta 209/2022 Errege Dekretuaren 3.2.b) eta 6.2 artikuluetan ezarritakoari jarraituz, Ministroen Kontseiluak Espainiako Espazio Agentziaren egoitza fisikoa ezartzeko prozedura hasteko erabakia hartu ondoren 2022ko irailaren 27an egindako bileran, Estatuko sektore publiko instituzionaleko erakundeen egoitzak zehazteko Aholku Batzordeak 2022ko irailaren 29ko bileran erabaki zuen aipatutako agentziaren kokapena zehazteko kontuan hartuko diren irizpideen zerrenda jasotzen duen txostena egitea.