Lurralde Politikako Idazkariordetza

Lurralde Politikako Idazkariordetzari dagokio Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 63. artikuluan zerrendatutako eginkizunak betetzea eta zuzendaritza-organoak, zuzeneko mendeko unitateak eta atxikitako erakundeak zuzentzea, bultzatzea eta gainbegiratzea.

Ministerioko titularra den pertsonaren zuzeneko mendeko zuzendaritza-organoa denez, Lurralde Politikako Idazkariordetzaren titularrari dagokio Ministerioaren ordezkaritza arrunta, saileko zerbitzu erkideen zuzendaritza, sustapena eta koordinazio orokorra, zerbitzu erkide horiei dagozkien eskumenak gauzatzea, bai eta Sailaren zein atxikitako erakunde publikoen jarduera-planak prestatzen eta onartzen Saileko titularrari laguntzea ere.

Lurralde Politikako idazkariordea: Ignacio de Domingo Valenzuela 

Kabinete Teknikoa: Pedro Gutiérrez Crespo

Mendeko zuzendaritza-organoak:

Mendeko organoak:

  • Aurrekontu Bulegoko eta Kudeaketa Ekonomikoko Zuzendariordetza Nagusia: César Mantecón Granell.
  • Giza Baliabideen eta Zerbitzuen Ikuskaritzaren Zuzendariordetza Nagusia: Begoña Muelas Escamilla.
  • Ofizialtza Nagusiko Zuzendariordetza Nagusia: Miguel Ángel Sánchez Castro .
  • Informazio Teknologien Dibisioa: Victoria Figueroa Domínguez.

Atxikitako organoak:

  • Estatuko Abokatutza Sailean: Antonio Panizo García.
  • Kontu-Hartzailetza Delegatua: Mª Luisa Esteban Izquierdo.