Erregistroen informazioa tratamendurako jarduerak (RAT)

Datu pertsonalak jasota geratuko dira interesdunen dagokion Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoa Ministerioa tratatzeko. 

Tratamenduaren arduradun eraman beharko dituzte, eta erantzuleen eta daude, eta eguneratuta izan tratamendu-jardueren erregistroa (RAT) (31. artikuluak 2018/3 Lege organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalen babesa eta berme-eskubide digitalak, eta 30.Datuak babesteko Araudi Orokorra (EB) 2016/679, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, apirilaren 27koa, 2016.

Tratamendu-arduradunaren RAT, gutxienez:

  1. Arduradunaren izena eta harremanetarako datuak eta, hala badagokio, baterako arduraduna, arduradunaren ordezkariaren, ordezkariaren eta datuak babesteko.
  2. Tratamenduaren helburuak.
  3. Kategorien deskribapena eta kategorietako datu pertsonalak.
  4. Hartzaile-kategoriak dutenei jakinaraziko dizkiote datu pertsonalak barne, jakinarazitakoak edo hartzaileak hirugarren herrialdeetan edo nazioarteko erakundeen esku ere.
  5. Hala badagokio, datu pertsonalak hirugarren herrialde bateko transferentziak edo nazioarteko erakunde baten.
  6. Ahal denean, aurreikusten diren epeak, datuak ezabatu.
  7. Ahal denean, segurtasun-neurri teknikoak eta antolamendu-neurriak azaltzen dira.

 

Kontsultatu daiteke dagokion erregistroa tratamendu-arduradunek saileko esteka hauetan ( PDF):