Datuak babesteko eskubidea

Borondatez emandako datuen tratamenduan, interesdunek edozein kudeatutako prozedura Lurralde Politika eta Memoria Demokraticoa Ministerioa, bai eta legezko obligazio batengatik interes publiko edo ariketa burutu, aginte publikoek, soilik helburuak gogobetetze dagokien prozedura ere.

Araudi orokorrean xedatutakoa betetzeko, datuak babesteko (12 artikuluak eta hurrengoak), eta datu pertsonalak babesteko lege organikoa eta berme-Eskubide Digitalak (12 artikuluak eta hurrengoak), datuak lagatzen dituen, edozein unetan, datuetara sartzeko, zuzentzeko, kentzea, tratamendu mugatzea, eramangarritasuna eta aurka egiteko.

Nola gauzatu, interesdunek aipatu eskubideak honako hauek dira:

  • Tratamenduaren erantzulearen jo zuzenean, hau da, pertsona fisikoa edo juridikoa duten tratamenduaren helburuak eta bitartekoak (IKUSIZ, 4 artikulua), Lurralde Politika eta Memoria Demokratikoa Ministerioa egoitza elektronikoaren bidez edo aurrez aurre, sarearen bitartez, erregistro-gaietan laguntzeko bulegoa (https :// administracion.gob.es)
  • Nahi izanez gero, datuak babesteko Ordezkaria dagokienez inguruko gai guztiak zure datu pertsonalen tratamendua eta beren eskubideak (IKUSIZ, 38.4. artikulua) besteak beste, honako funtzio-agertzen baita, datuen babeserako araudiak betetzen direla gainbegiratzea.

Erreklamazio bat aurkeztu aurretik, datuak babesteko espainiako agentzian (AEPD) arduradun bat edo datu-prozesatzailea, interesdunak aurka jo ahal izango du datuak babesteko ordezkariari (LOPDGDD 37.1 artikulua).

DATUAK ESKURATZEKO, ZUZENTZEKO, KENTZEA, EZAUGARRIAK MUGATZEA, ERAMANGARRITASUNA ETA AURKA EGITEKO TRATAMENDUA

Eskubide horiek ere erabil daitezke zuzenean edo ordezkari baten bidez eta dohainik da.

Aurkeztutako eskaerak gero nabarmen oinarririk gabeko edo gehiegizko (adibidez, direnean errepikakorra) tratamenduaren arduradunak kanon bat kobratu ahalko du administrazio-kostuak edo hitzartutako proportzionala onartzen.

Interesdunen eskabideak hilabeteko epean erantzun behar zaie, nahiz eta epe hori bi hilabete gehiago luzatu daiteke, konplexutasunaren arabera eta, eskaera-kopurua.

Tratamenduaren arduradunak behartuta dago berri ematea interesdunei eskura dituen baliabide guztiak erabiliz. Bitarteko horiek beren eskubideak erabiltzeko lekuek erraz iristeko modukoak izan beharko dute, eta ez dela bakarrik uka daiteke eskubide egiteko arrazoia beste bide bat aukeratu

Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, la información deberá facilitarse por esos mismos medios cuando sea posible, salvo que el interesado solicite que se realice de otro modo.

Si el responsable no da curso a la solicitud presentada, deberá informar, en el plazo máximo de un mes, de las razones de su no actuación y de la posibilidad de reclamar ante una autoridad de control.

Baliteke aurre egiteko ardura duenak eskaera, baldin eta biek dute horrela arduradunaren kontura, kontratuan ezarritako edo egintza juridiko zaien lotu.

Datuak eskuratzeko eskubidea

Datuak zuzentzeko eskubidea

Kentzeko eskubidea

Mugatzeko eskubidea Tratamendua

Eramangarritasuna eskubidea

Aurka egiteko eskubidea