Informazio orokorra

Argitalpen zerbitzua

Argitalpen Zentroa Idazkaritza Nagusi Teknikoaren unitatea da eta Sailaren eskumeneko gaiei buruzko liburuak, aldizkariak, liburuxkak, euskarri elektronikoko argitalpenak eta abar editatzeaz arduratzen da.