Ondare-erantzukizunaren erreklamazioa

Partikularrek beren ondasun eta eskubideetan izandako kalte ororengatiko kalte-ordaina eskatzean datza, ezinbesteko kasuetan izan ezik, baldin eta kalte hori zerbitzu publikoen funtzionamendu on edo txarraren ondorio bada, eta kaltea eraginkorra, diru aldetik zenbakarria eta pertsona edo pertsona-talde bati mugatua bada, eta legearen arabera kalte hori jasateko betebehar juridikorik ez badute.

Oinarrizko araudia:

Hasteko modua: Ofizioz edo interesdunek eskatuta, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 67. artikuluan ezarritako baldintzak betez.

Aurkezteko epea: Urtebete bat, kalte-ordaina eragin duen egintza edo egintza gertatu zenetik edo ondorio kaltegarria agertu zenetik.

Nola aurkeztu:

  • Bide telematikoa erabiliz egin daiteke  Estatuko administrazio orokorraren Erregistro Elektronikoa.
  • Aurrez aurre aurkeztu nahi izanez gero, inprimaki hau deskargatu eta Ministerio honetako erregistro-bulegoetan aurkez dezakezu, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako bideetako bat erabiliz.

Ondare-erantzukizunaren formularioa.pdf

Aurkeztu beharreko dokumentuak: Zure argudioak defendatzeko egoki iruditzen zaizkion guztiak.

Ebazteko epea: Sei hilabeteko epean. Epe horretan ebazpenek ez badago, ezetsitzat joko da kalte-ordaina jasotzeko eskaria.

Errekurtsoak: